Bulgaria & Norway
A web place for all who love Bulgaria & Norway
Welcome to your new home on the Net !

 

 

Om BULGARSK NORSK FORENING (BNF)

 

BULGARSK NORSK FORENING (BNF) er medlemsbasert, frivillig og politisk uavhengig forum for alle som ønsker å videreutvikle relasjoner mellom Bulgaria og Norge samt fremme disse lokalt og internasjonalt. Religiøse og politiske spørsmål er ikke del av foreningens formål og satsingsområde.

BNF bygger nettverk til gjensidig hjelp og støtte, til sosial kontakt og forståelse. BNF er åpen for alle enkeltpersoner, og organisasjoner som er enige i foreningens mål og vil delta i dets arbeid. 
Hovedformålet for dannelse av foreningen er å bevare bulgarsk kultur og tradisjoner, å fremme kulturelt og sosialt samarbeid mellom Norge og Bulgaria og være et tilbud til enkeltpersoner og organisasjoner som vil ha bedre kjennskap til bulgarsk forhold og bulgarsk kultur både lokalt og internasjonalt.
Foreningen vil satse på kultur- og sosialaktiviteter, drive informasjonsvirksomhet, fremme samvær, spre kjennskap til de to lands tradisjoner og kultur og organisere møter med personer som kan yte spesielle bidrag. Offisielle språk er bulgarsk og norsk.


Кратка информация за

БЪЛГАРО НОРВЕЖКОТО ДРУЖЕСТВО (БНД)


БЪЛГАРО НОРВЕЖКОТО ДРУЖЕСТВО (БНД) е свободен и политически независим форум на всички индивидуални или групови членове желаещи да развиват  отношенията между България и Норвегия и да ги представят, както на местно така и на интернационално ниво. Религиозни и политически въпроси не са цел на организацията и не са приоритeтна област.
БНД изгражда система за взаимопомощ, подкрепа и допринася за социални контакти и разбиране. Българо-норвежкото дружество е отворено за индивидуални членове и организации, които са съгласни с целите на организацията и участват в нейната работа.
Главната цел за създаването на организацията е да се съхрани българската култура и традиции и да се развива по-нататък културното и социалното сътрудничество между България и Норвегия; същевременно да се предостави възможност за личности и организации, които искат да получат по-добри познания за българските условия и култура, както локално, така и в интернациoнален аспект.
Организацията ще развива културнa, социалнa и информационна дейност, ще разпространява знания за традициите и културата в двете страни и ще организира срещи с хора, които могат да подпомогнат това. Официални езици са норвежки и български.

 

Kontakt adresse / Нашият адрес за контакт е
Е mail :
klubbgnor@yahoo.com

Internet side    www.klubbgnor.bravehost.com

 ----------------------------

Информация: 

  • Приятели, тази интернет страница я започнах като любителски проект, за да могат хората които обичат България и Норвегия да имат място за информация и дискусия.
  • Вярвам че тя ще бьде полезна и за целите на сьздаване на Българo-норвежка организация.
  • Появат ли се доброволци - web дизайнери, то страницата може да придобие и професионален вид
  • Това е страница в развитие. Надявам се с Ваша помощ и идеи да става все по-интересна и атрактивна!!!

 

Българо Норвежко Дружество (БНД)/Bulgarsk Norsk Forening (BNF) Новини/Информация/Nyheter/

Informasjon

 BULGARSK-NORSK FORENING
MEDLEMSKAP


Alle som har interesse for både bulgarsk og norsk samfunn og kultur kan melde seg inn i foreningen.
Medlemskontingent for 2007 er følgende:
1) Individuelle medlemmer – 200 кr
2) Studenter, arbeidsledige, pensjonister-100 kr
3) Fri medlemskap (uten å betale årsmedlemskontingent ) – Æresmedlemmer og barn under 18år.

Inn- og utmelding i organisasjonen kan skje skriftlig, på et hvilket som helst tidspunkt. Innbetalt medlemskontingent returneres ikke ved utmelding.
Størrelsen på kontingenten fastsettes på årsmøtet og må være i overensstemmelse med gjeldende krav for registrering og finansiering av innvandrerorganisasjoner i Norge.
Medlemskontingent kan betales elektronisk, eller pr brevgiro.
Kontonummer er 9001 12 73334. Ved betaling under ”merknader ”vi ber om skrive navn og gjerne navnet på medlemmene som en betaler.
Ta kontakt dersom du ønsker å melde seg inn !

Vår E mail adresse er: klubbgnor@yahoo.com


For mer informasjon klikk her for våre vedtekterБЪЛГАРО-НОРВЕЖКО ДРУЖЕСТВО - ЧЛЕНСТВО

Всички които имат интерес към българското и норвежко общество и култура могат да членуват.
За 2007 беше гласуван следния членски внос:
1. Индивидуален членски внос – 200 крони
2. Студенти, безработни и пенсионери - 100 крони
3. Освобождаване от членски внос – почетни членове и деца под 18 години.
Записване и отписване от организацията става в писмен вид, когато всеки от членовете пожелае, но платен членски внос не се връща.Размерът на годишния членския внос се определя на годишно събрание и трябва да бъде съобразен с действащите условия за регистриране и финансиране на чуждестранни организации в Норвегия.
Членският внос може да се плати чрез жиро или по електронен път.
Конто номер 9001 12 73334. При заплащане в часта ”Бележки ”/ Merknader / пишете имената на членовете за които се плаща членски внос.

Нашият адрес за контакти е: klubbgnor@yahoo.com

За повече информация избери този линка за Устава на дружеството


 

Нова рубрика - aktiviteter

тук можете да прочетете за мероприятията на

българо-норвежкото дружество

.-.-.-.-.-.-.-.

    
БЪЛГАРО-НОРВЕЖКОТО ДРУЖЕСТВО и Българското посолство в Осло съобщават:

На 27 май 2007(неделя) ще отпразнуваме заедно както 24 май – Празникът на

славянската писменост и култура, така и 17 май - Националният ден на Норвегия на Hovedøya.

Избери тук за да прочетеш поканата

 

.....................................

BULGARSK NORSK FORENING samt Bulgarsk ambassade i Oslo

inviterer til markeringen den 27 mai 2007 (søndag) av både 24 mai- Bulgarsk alfabetets og kulturens dag, samt 17.mai - Norges nasjonaldag på Hovedøya.

 

Klikk her for å lese invitasjonen

  2008 е провъзгласена за Година на културното разнообразие в Норвегия!

Избери този линк за да прчетеш

.................................

 2008 er utropt til kulturelt mangfoldår i Norge!

Klikk her for å lese

        -.-.-.-.-.-.-.-

Линк за тези, които се интересуват от песен на Евровизия 2007

Оше един линк за гласуване и подкрепа на песента

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Избери този линк за оше новини/инфо

Klikk her for mer nyheter/info 

 

 

 

Bulgaria Today

Bulgaria officially in the European Union.

 A good start for all Bulgarians

............................................................................................

I tried to find some materials about Bulgarian medics in Libya because I think that the more people read about it the more people would try to help!

 

So, there are some links to begin with to newspapers, petition sites and search results

 

Click one of the folowing links to read: