Click here to navigate home

 

 

BULGARSK-NORSK  FORENING

БЪЛГАРО-НОРВЕЖКО ДРУЖЕСТВО

 

 

                  INNMELDINGSSKJEMA /   ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

 

Jeg ønsker å bli medlem i det BULGARSK NORSK FORENING (BNF) /

Аз искам да членувам в БЪЛГАРO НОРВЕЖКОТО ДРУЖЕСТВО (БНД)

 

Еtternavn, fornavn og mellomnavn

Фамилия, лично и бащино име ...................................................................................

 

.........................................................................................................................................

 

Postadresse /Пощенски адрес/.............................................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

Telefon/телефон/.............................................Mobil /GSM...........................................

 

E-mail...............................................................................................................................

Fødselsdato

Дата и година на раждане     .............................................................................

 

Barn fra familien min som er også medlemmer i BNF /Деца oт семейството ми които също за членове на дружеството

1. Etternavn, fornavn og mellomnavn

Фамилия, лично и бащино име

 

..............................................................................................................................................

      Fødselsdato

      Дата и година на раждане…………………………………………….

 

2. Etternavn, fornavn og  mellomnavn

Фамилия, лично и бащино име

 

..............................................................................................................................................

      Fødselsdato

     Дата и година на раждане          ....................................................................................

 

 

Dato/ Дата....................................Underskrift/Подпис.........................................................

 

                           Kontakt adresse / Нашият адрес за контакти е:

 

Е mail : klubbgnor@yahoo.com

 

Internet side    www.klubbgnor.com

 

Leder / Председател / -Venelina Kostova - Gjettumveien 51, 1346 Gjettum, mob 980 57 080,

hjemme e- mail  kostovi@frisurf.no

 

Click here to navigate home