Българо-норвежко дружество
Начало
За нас
Устав
Членство
Мероприятия
История БНД
Управителен съвет
Полезна информация
Европейски проекти
Bulgarsk-norsk forening
Hjem
Vedtekter
Om oss
Medlemskap
Aktiviteter
Historie BNF
Styret
Nyttig informasjon
Useful
Advanced Search
Links
Contact Us
Template Chooser
siteground67
Националната галерия на 09.10.2011 Print E-mail
Мероприятия
Written by Hrisimir Kostov   
Sep 26, 2011 at 06:20 PM

Разглеждане на Националната галерия на 09.10.2011 

Разглеждане на Националната галерия с екскурзовод на български език. БНД кани всички заинтересувани на посещение на Националната галерия (Nasjonalgalleriet) на 09.10.2011 (неделя). Срещаме се в 14.00 пред фонтана до метростанцията на Националния театър (Nasjonalteatret). След това отиваме на Националната галерия (адрес: Universitetsgata 13). Посещението на музея е безплатно. 

Екскурзовод ще бъде Николай Геров (квалифициран екскурзовод за Осло). Той ще ни покаже галерията и ще ни разкаже за норвежкото изкуство на български език. Повече за Националната галерия на: http://www.nasjonalmuseet.no/no/visningssteder/nasjonalgalleriet/ 

Желаещите да участват трябва да се регистрират при Николай на моб. 913 52 578. За въпроси може да позвъните на същия номер. Добре дошли

Last Updated ( Sep 26, 2011 at 06:37 PM )
Разглеждане на Музея на отбраната Print E-mail
Мероприятия
Written by Hrisimir Kostov   
Jul 01, 2011 at 09:02 PM

Разглеждане на Музея на отбраната с екскурзовод на български език

БНД кани всички заинтересувани на посещение на Музея на отбраната (Forsvarsmuseet) на 03. септ. 2011 (събота). Срещаме се в 14.00 и завършваме посещението в 15.30. Посещението на музея е безплатно. Екскурзовод ще бъде Николай Геров (квалифициран екскурзовод за Осло). Той ни покаже музея и ще ни разкаже за историята на Норвегия и Осло на български език.

 Музеят се намира в крепостта Akershus festning  в центъра на Осло, недалеч от градския съвет (Rådhuset). 


Желаещите да участват трябва да се регистрират при Николай на моб. 913 52 578. За въпроси може да позвъните на същия номер.

Добре дошли! 

 

 

Last Updated ( Jul 05, 2011 at 12:13 AM )
Обществени съвети на българите в чужбина Print E-mail
ПолезнаИнфоNyttigInfo
Written by Hrisimir Kostov   
Dec 18, 2010 at 10:29 PM
Обществени съвети (OC) на българите в чужбина

Идеята за създаване на ОС се поражда от нуждата за легитимно изборно  представителство на българите в чужбина. Тя кореспондира с предвидените като възможност консултативни органи към посолствата, посочени в Закона за българите, живеещи извън Република България (чл.5, ал.3). Общественият съвет се състои следователно от излъчени чрез избор представители на съответната българска общност в чужбина.
Обществените съвети нямат за цел да конкурират дейността на дипломатическите представителства на Република България, те имат за цел да улеснят комуникацията между местната българска общност и посолствата, както и да изразяват и защитават интересите на тази общност. За да правят това, представителите, излъчени в тези съвети, ще организират периодични срещи с българите в съответната държава, ще анализират техните нужди и ще изготвят предложения до дипломатическите представителства.
Обществените съвети се задължават да информират обществеността за дейностите си.
Друга важна тяхна задача е да подпомагат провеждането в чужбина на български парламентарни, местни и президентски избори, както и избори за представители на РБългария в Европейския парламент.
Броят на обществените съветници варира според броя на българите, пребиваващи в дадена държава, но е не по-малък от 3 души. Те се заемат с дейността си доброволно и без заплащане. Изборите на обществени съветници се предвижда да се провеждат съвместно с президентските ивбори в България, без двата вота да са свързани по какъвто и да е начин : предвижда се, от практически съображения, двата избора да се проведат на една и съща дата, без със това да си влияят взаимно. Кандидатурите за обществени съветници трябва да са подкрепени от поне 20 души.
По-подробно бихте могли да се запознаете с правилника за функциониране на Обществения съвет тук www.GlobalBulgaria.org, а така също и на социалната мрежа фейсбук - Обществени съвети на българите в чужбина.

Last Updated ( Dec 18, 2010 at 10:34 PM )
Полезна информация/линкове - Nyttige lenker Print E-mail
ПолезнаИнфоNyttigInfo
Written by Управителния съвет на БНД / Styret   
Nov 04, 2009 at 09:02 PM

Много хора се обръщат към Българо-норвежкото дружество с въпроси за институциите и за живота в Норвегия. Ето някои линкове, които се надяваме да са от полза. Почти всички страници имат и английска версия.

 За да видите линковете кликнете на Read more.

 


Last Updated ( Nov 08, 2009 at 02:03 PM )
Read more...
Изпит по български като чужд език Print E-mail
ПолезнаИнфоNyttigInfo
Written by Yordanka Bruteig   
Oct 29, 2008 at 06:37 PM

Всички, които желаят, могат да се явят на изпит по български като чужд език (bulgarsk som B-/C-språk). От тази година има промяна: вече не става въпрос за изпит на майчин език, а за изпит на втори или трети чужд език, което предполага, че е достатъчно владеенето на езика на комуникативно ниво. 

Следващите дати за изпит (videregående skole и частно явяващи се) са през ноември 2009 г. и май 2010 г. За повече информация виж линка Eksamen нa страницата на Utdanningsdirektoratet: http://www.udir.no

Не на всички езици се предлагат подобни изпити - всяка година норвежкото Министерство на образованието решава наново кои езици да отвори като изборът се определя и според броя на заявилите интерес да се явят. 

Eksamen i bulgarsk som andre språk
Alle som ønsker kan stille til eksamen i bulgarsk som andre språk (B-/C-språk). Se informasjon på nettsidene av Utdanninsdirektoratet: http://www.idir.no

 

 

Last Updated ( Nov 01, 2009 at 05:26 PM )
Read more...
<< Start < Previous 11 12 13 14 Next > End >>

Results 105 - 110 of 110