Bulgaria & Norway
A web place for all who love Bulgaria & Norway
Членство Medlemskap

Избери тука за да прочетеш устава на дружеството


 ЧЛЕНСТВО

 

 

Всички които имат интерес към българското и норвежко общество и култура могат да членуват.
За 2007 беше гласуван следния членски внос:
1. Индивидуален членски внос – 200 крони
2. Студенти, безработни и пенсионери  - 100 крони
3. Освобождаване от членски внос – почетни членове и деца под 18 години.
Записване и отписване от организацията става в писмен вид, когато всеки от членовете пожелае, но платен членски внос не се връща.Размерът на годишния членския внос се определя на годишно събрание и трябва да бъде съобразен с действащите условия за регистриране и финансиране на чуждестранни организации в Норвегия.

Нашият адрес за контакти е : klubbgnor@yahoo.com

За повече информация виж Устава на дружеството

 

Натисни тук за ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО

Klikk her for å lese våre vedtekter

 

 

 

 

BULGARSK  NORSK  FORENING
БЪЛГАРО  НОРВЕЖКО ДРУЖЕСТВО
MEDLEMSKAP

 


Alle som har interesse for både bulgarsk og norsk samfunn og kultur kan melde seg inn i foreningen.
Medlemskontingent for 2007 er følgende:
1) Individuelle medlemmer – 200 кr
2) Studenter, arbeidsledige, pensjonister  – 100 kr
3) Fri medlemskap ( uten å betale årsmedlemskontingent ) – Æresmedlemmer og barn under 18år.

Inn- og utmelding i organisasjonen kan skje skriftlig, på et hvilket som helst tidspunkt. Innbetalt medlemskontingent returneres ikke ved utmelding.
Størrelsen på kontingenten fastsettes på årsmøtet og må være i overensstemmelse med gjeldende krav for registrering og finansiering av innvandrerorganisasjoner i Norge.

Ta kontakt dersom du ønsker å melde seg inn !

Vår E mail adresse er: klubbgnor@yahoo.com 
For mer informasjon se våre vedtekter

 

Klikk her for å åpne INNMELDINGSSKJEMA  

УставVedtekter

Избери тука за да прочетеш устава на дружеството

Klikk her for å lese våre vedtekter