Clikk here to return home

Международен конкурс по изобразително изкуство за деца от българските общности по света

ОБЯВА ЗА КОНКУРСА ПРЕЗ 2007 г.Координатор:
Кони Димитрова
Тел.: 00359 2/ 935 06 62
Факс: 00359 2/ 935 06 51

E-mail: k.dimitrova@aba.government.bg

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА
обявява за седми път конкурс за детска рисунка на тема:
България в моите мечти

Млади приятели,

През 2007 г. Държавната агенция за българите в чужбина ще проведе седмото издание на Международния конкурс по изобразително изкуство за деца от българските общности в чужбина България в моите мечти. Каним да участват деца и юноши от всички български общности по света. Всеки малък художник трябва да изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва всякаква техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж. Творбите не трябва да се паспартират и няма да бъдат връщани на авторите.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:

Лично и фамилно име на автора, точен адрес
Учебен клас и навършени години
Учебно заведение
Телефон на родителите /и на българското училище/ за контакт

Крайният срок за получаване на рисунките е 30 април 2007 г.

Очакваме вашите творби на адрес:
Държавна агенция за българите в чужбина
bul. Dondukov 2А,
Sofia 1000, Bulgaria
/за конкурса за детска рисунка/

Класирането ще се извърши в три възрастови групи:
първа група: от 6 до 10 г.;
втора група: от 11 до 14 г.;
трета група: от 15 до 18 г.

С удоволствие ви съобщаваме, че през 2007 г. редакцията на детското образователно списание Арти по свой избор ще даде допълнителна награда на участник в конкурса.

Clikk here to return home