Bulgaria & Norway
A web place for all who love Bulgaria & Norway
Година на културното разнообразие в Норвегия/
kulturelt mangfoldår i Norge
„ВОДА” – БЪЛГАРСКИЯ ХИТ ЗА „ЕВРОВИЗИЯ-2007”
2008 е провъзгласена за Година на културното разнообразие в Норвегия!

       Културното разнообразие, коетo се реализира при правилни условия, е основен източник за развитие на обществата, народите и нациите, същевременно е абсолютно необходимо за мира и сигурноста на локално, национално и   интернационално ниво. 

       Цитати от конвенцията на ЮНЕСКО

Инициативата ”Година на културното разнообразие” стартира в световен мащаб с конвенцията на ЮНЕСКО през 2001 година. Норвежкото правителство обяви 2008 за ”Година на културното разнообразие” в страната.

Важно е обществото като цяло да добие представа за различните култури на малцинствата и същевременно за общите културни процеси, които протичат в Норвегия днес. Езикът и комуникацията са от голямо значение както за приобщаването, така и за изграждането на идентичността.

Съвместната работа на интернационално ниво ще се развива постоянно, особено със страните от Европейския съюз, което е една добра възможност за представяне на България в Норвегия.

Набираме идеи за инициативи, които да се реализират през 2008-ма година, например среща с български писатели, музиканти, хорове, организиране на изложби и др. Дружеството може да кандидатства за средства за реализиране на тези идеи, за което трябва да изготвим проект преди лятото.

Очакваме вашите идеи на адрес  klubbgnor@yahoo.no до 20.05.2007

От управителният съвет

2008 er utropt til kulturelt mangfoldår i Norge!

         ” Kulturelt mangfold som får utfolde seg i rette omgivelser er en grunnleggende kilde til bærekraftig utvikling for samfunn, folk og nasjoner, samt en absolutt forutsetning for fred og sikkerhet på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan.”
                                                                                          Fra UNESCO konvensjon

UNESCO konvensjon startet kulturelt mangfold initiativ fra 2001 på verdensbasis. Den norske regjering har erklært 2008 som markeringsår for kulturelt mangfold.

Det er viktig at storsamfunnet får innsikt i ulike minoritetskulturer, samt i de generelle kulturelle forandringer som pågår i Norge i dag. Språk og kommunikasjon har stor betydning for både inkludering, integrering og identitetsbygning. Et samarbeid på internasjonalt nivå vil foregå fortløpende, spesielt til EU landene, og dette er en mulighet til å fremme kulturelt og sosialt samarbeid mellom Bulgaria og Norge.

Vi samler ideer for initiativer, som vi kan realisere i 2008- for eksempel møte med bulgarsk forfater, kunstner, kor, utstillinger osv. Det blir kjempefint hvis dere kommer med konkrete navn, ideer. Vi kan søke penger for realisering av disse ideer og vi bør være ferdig med prosjekt før sommeren.

Sendt ideene til klubbgnor@yahoo.no  innen 20.05.2007.

Fra Styret

ДА ПОДКРЕПИМ ПЕСЕНТА „ВОДА” – БЪЛГАРСКИЯ ХИТ ЗА „ЕВРОВИЗИЯ 2007”


На 10 май от 22.00 до 00.40 часа от зала „Хелзинки Арина” ще бъдат излъчени 28 песни от различни държави. Гражданите от 42-те страни-членки на Евровизия с SMS-и трябва да изберат 10 финалисти от тях.

България ще бъде представена от дуета Елица Тодорова и Стоян Янкулов и тяхната песен „Вода”, която зрителите на БНТ класираха на първо място.
Българската песен „Вода” е първа в реда на представянията.

Едно от българските народни вярвания за произхода на света звучи така: “В началото всичко е било само вода.” В нашите обичаи, обреди и легенди водата е “жива”, “златна”, има силата да пречиства и да създава живот. “Да ти върви по вода!” пък е едно от най-популярните български пожелания за успех.

На 12 май от 22.00 до 01.15 часа ще бъде проведен финалът на конкурса, като от представените песни трябва да бъде избрана само една. За всяка песен могат да гласуват всички зрители на Евровизия, с изключение на жителите на страната, чиято песен звучи.

Българите в България избраха песента „Вода” – един взрив от ритъм и един глас – магия.

Българи от страните-членки на Евровизия!
Подкрепете и вие с гласа си модерното звучене на фолклора ни! За българската песен може да се гласува извън територията на България на специална страница на агенция Фокус, която е  www.club-voda.eu

Да напомним на света, че България е страна не само на розите, но и на магията на българските гласове!

Желаем успешно представяне на нашите изпълнители!