Трябват ни идеи за LOGO на дружеството

На 22.04.2007 от 15,00 часа ще се състои първата среща на новообразуваното дружество за маркиране на Великден в Българското посолство, Tiedemanns gate 11, Осло.

На срещата ще се представят различните идеи за емблема (logo) на дружеството постъпили до 20.04.2007 на следния адреса klubbgnor@yahoo.com .

Пълното име на дружеството e BULGARSK NORSK FORENING (BNF) / БЪЛГАРO НОРВЕЖКО ДРУЖЕСТВО (БНД), което е добре да стои в емблемата (минимум норвежкото име на дружеството).

Най добрата от тях ще бъде избрана за емблема на дружеството. Победителят получава награда.

Очакваме вашите идеи !!!

От управителният съвет

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi trenger ny forenings LOGO

Den 22.04.2007 fra kl.15,00 blir første foreningsmøte med tema Påskemarkering i den Bulgarske Ambassade, Tiedemanns gate 11 i Oslo. På møte skal vi presentere alle LOGO ideer som har kommet innen 20.04.2007.

Fult foreningsnavn er BULGARSK NORSK FORENING (BNF) / БЪЛГАРO НОРВЕЖКО ДРУЖЕСТВО (БНД) som bør stå i den LOGO i hvert fall minimum norske navn.

Alle ideer sendes til foreningens e-mail klubbgnor@yahoo.com ,

og på påskamarkeringen skal vi velge den beste og vinneren får gave.

Vi venter spent på ideer!

Fra Styret